Bokningsvillkor
 

Bokning och betalning

Vid bokning skickar vi ut en bokningsbekräftelse via mail. Efter mottagen bokningsbekräftelse har ni 24 timmars ångerrätt. Efter 24 timmar är bokningen bindande.

Önskar ni betala med kort, skall registrering av era kortuppgifter ske vid bokning via vår hemsida på www.tottbacken.se eller www.aretravel.se Det går också bra att ringa och uppge kortnummer på telefon +46706110039. Om vi inte får in era kortuppgifter, skickas en faktura till er. 

Hela hyresbeloppet skall vara betalt före ankomst. Ert kort debiteras någon gång efter bokningstillfället med hela hyresbeloppet. Vid betalning mot faktura framgår förfallodatum. 20% av hyresbeloppet utgörs av en anmälningsavgift. 


Avbokning
Avbokning av boendet skall ske till oss skriftligen.

Vid avbokning inom 24 timmar från mottagandet av bokningsbekräftelse debiteras 0% av hyresbeloppet. 
Vid avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst uttas en avgift motsvarande en anmälningsavgift om 20% av hyresbeloppet. 
Vid avbokning av boendet senare än 40 dagar före ankomstdatum uttas en avgift motsvarande 100% av hyresbeloppet. 


Avbeställningsskydd
I samband med bokningstillfället kan ni köpa en avbeställningsförsäkring genom Gouda Reseförsäkring till en kostnad av 4 % av hyran. Se www.gouda.seför villkor - Hyresvillkor 

Allmänt
Boendet disponeras från kl. 16.00 ankomstdagen till kl. 10.00 avresedagen om inget annat avtalas.
 
Ni har ansvar och är ersättningsskyldig för om något går sönder. 
 
Det skall vara tyst i boendet mellan kl 23.00 och 07.00. Det är inte heller tillåtet att använda spa-badet mellan dessa tider då den kan störa andra gäster. 

Ni är skyldiga att läsa igenom och följa den speciella ordning och skötselrutiner som beskrivs i lägenheten. Kostnader i samband med brott mot ordningsstadgan och skötselrutiner för boendet och som leder till åtgärder och larm, utryckning, tillsägelse avhysning mm debiteras gästen. 

Alla våra lägenheter är rök- och husdjursfria, ni ansvarar för att det efterlevs. Vi ansvarar ej för kvarglömda personliga tillhörigheter. 

Saneringskostnad debiteras med faktisk kostnad, dock minst 4000 kr + moms vid underlåtelse att efterleva detta. Borttappad nyckel debiteras med kostnad för låsbyte samt kostnad för produktion av 6 nya nycklar. Ni får inte använda boendet till annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ni får inte bo fler än antal bäddar i lägenheten, med undantag av små barn. 

Normal städning ingår i hyran. I de fall boendet lämnas i sådant skick att det krävs utökad städinsats kommer ni att debiteras för detta. I sådant fall kan ni också komma att bli ersättningsskyldig gentemot nästkommande gäst för att fördröjt tillträde till boendet, eller deras re-allokering till annat boende. 

Minimiålder för samtliga i sällskapet är 25 år (gäller ej familjemedlemmar) och ni kan bli nekade att få tillträde till boendet om ni inte uppfyller ålderskravet. I sådant fall är hyresbeloppet förverkat. 

Renskutan AB har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om ni eller någon i ert sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller närområdet eller om boendet används till ej avsett ändamål. 

Hyresvillkoren anses vara accepterade när ni fullföljer er bokning med oss. 

Tottbacken
Tottbacken 10 
83013 Åre Sverige 

Renskutan AB
Organisationsnummer 556636-7230 Momsregistreringsnummer SE556636723001 
Bankgiro 484-9824
IBAN SE1160000000000739117742 BIC HANDSESS
Handelsbanken S- 830 13 Åre