Bokningsvillkor
 

Bokning och betalning

Bokningen bekräftas av oss då vi skickar ut en bekräftelse samt en faktura via mail. Ni bekräftar bokningen genom att betala 20 % av hyresbeloppet inom 7 dagar från bokningstillfället. Anmälan är från och med betalningen bindande.

Önskar ni betala med kort behöver ni ringa och uppge kortnummer på telefon +46706110039. 

Hela hyresbeloppet skall vara betalt före ankomst. 20% av hyresbeloppet utgörs av en anmälningsavgift. 
Resterande del av hyresbeloppet inbetalas senast 40 dagar före ankomstdatum. Om bokning sker senare än 40 dagar före ankomstdatum skall hela hyresbeloppet inbetalas omgående. 

Avbokning
Avbokning av boendet skall ske till oss skriftligen.

Vid avbokning tidigare än 40 dagar före ankomst uttas en avgift motsvarande en anmälningsavgift om 20% av hyresbeloppet. Vid avbokning av boendet senare än 40 dagar före ankomstdatum uttas en avgift motsvarande 100% av hyresbeloppet. 


Allmänt
Boendet disponeras från kl. 16.00 ankomstdagen till kl. 10.00 avresedagen om inget annat avtalas.
 
Som reseagent har ni har ansvar och är ersättningsskyldig för att era gäster följer de ordningsregler som finns i boendet, i dessa villkor samt om något går sönder. 
 
Det skall vara tyst i boendet mellan kl 23.00 och 07.00. Det är inte heller tillåtet att använda spa-badet mellan dessa tider då den kan störa andra gäster. 

Gästen är skyldiga att läsa igenom och följa den speciella ordning och skötselrutiner som beskrivs i lägenheten. Kostnader i samband med brott mot ordningsstadgan och skötselrutiner för boendet och som leder till åtgärder och larm, utryckning, tillsägelse avhysning mm debiteras reseagenten. 

Alla våra lägenheter är rök- och husdjursfria. Vi ansvarar ej för kvarglömda personliga tillhörigheter. 

Saneringskostnad debiteras med faktisk kostnad, dock minst 4000 kr + moms vid underlåtelse att efterleva detta. Borttappad nyckel debiteras med kostnad för låsbyte samt kostnad för produktion av 6 nya nycklar. Boendet får inte användas till annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Det är inte tillåtet att bo fler i lägenheterna än antal bäddar, med undantag av små barn. 

Normal städning ingår i hyran. I de fall boendet lämnas i sådant skick att det krävs utökad städinsats kommer reseagenten  debiteras för detta. I sådant fall kan reseagenten också komma att bli ersättningsskyldig gentemot nästkommande gäst för att fördröjt tillträde till boendet, eller deras re-allokering till annat boende. 

Minimiålder för samtliga i sällskapet är 25 år (gäller ej familjemedlemmar) och gäster kan bli nekade att få tillträde till boendet om de inte uppfyller ålderskravet. I sådant fall är hyresbeloppet förverkat. 

Boendet lämpar sig inte för festtillställningar, och att bjuda in externa gäster är inte tillåtet. 

Renskutan AB har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om gäster uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller närområdet eller om boendet används till ej avsett ändamål. 

Hyresvillkoren anses vara accepterade då ni fullföljer er bokning med oss. 

Tottbacken
Tottbacken 10 
83013 Åre Sverige 

Renskutan AB
Organisationsnummer 556636-7230 Momsregistreringsnummer SE556636723001 
Bankgiro 484-9824
IBAN SE1160000000000739117742 BIC HANDSESS
Handelsbanken S- 830 13 Åre