Bokningsvillkor
 

Bokning och betalning

Er bokning bekräftas av oss då vi skickar ut en bokningsbekräftelse via mail. Vid bokningstillfället uppger ni era kortuppgifter. 

Om bokningen av boende sker tidigare än 40 dagar före ankomstdatum debiteras en anmälningsavgift om 20% av hyresbeloppet vid bokningstillfället. Anmälan är från och med betalningen bindande. Resterande del av hyresbeloppet inbetalas senast 40 dagar före ankomstdatum. 

Om bokningen av boende sker senare än 40 dagar före ankomstdatum debiteras hela hyresbeloppet. 
Hela hyresbeloppet skall vara betalt före ankomst. 


Avbokning
Avbokning av boendet skall ske till oss skriftligen. Om ni avbokar tidigare än 40 dagar före ankomst uttas en avgift motsvarande anmälningsavgiften. 

Vid avbokning av boendet senare än 40 dagar före ankomstdatum uttas en avgift motsvarande hela hyresbeloppet. Lyckas vi hyra ut lägenheten så återbetalar vi till er det belopp som motsvarar den nya gästens hyra med avdrag för anmälningsavgiften och en expeditionsavgift på 500 kr. 

Om inte anmälningsavgift kan debiteras ert kort i tid har vi rätt att avboka er beställning, detsamma gäller slutlikviden. I dessa fall utgår avbokningskostnader enligt ovan. 


Avbeställningsskydd
I samband med bokningstillfället kan ni köpa en avbeställningsförsäkring genom Gouda Reseförsäkring till en kostnad av 4 % av hyran. 
Se www.gouda.se för villkor - Hyresvillkor 


Allmänt
Boendet disponeras från kl. 16.00 ankomstdagen till kl. 10.00 avresedagen om inget annat avtalas. Vi ansvarar ej för kvarglömda personliga tillhörigheter. Ni har ansvar och är ersättningsskyldig för om något går sönder. 
Det skall vara tyst i boendet mellan kl 23.00 och 07.00. Det är inte heller tillåtet att använda spa-badet mellan dessa tider då den kan störa andra gäster. 

Ni är också skyldiga att läsa igenom och följa den speciella ordning och skötselrutiner som beskrivs i lägenheten. Kostnader i samband med brott mot ordningsstadgar och skötselrutiner för boendet och som leder till åtgärder och larm, utryckning, tillsägelse avhysning mm debiteras gästen. 

Alla våra lägenheter är rök- och husdjursfria, ni ansvarar för att det efterlevs. 

Saneringskostnad debiteras med faktisk kostnad, dock minst 4000 kr + moms vid underlåtelse att efterleva detta. Borttappad nyckel debiteras med kostnad för låsbyte samt kostnad för produktion av 6 nya nycklar. Ni får inte använda boendet till annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ni får inte bo fler än antal bäddar i lägenheten. 

Normal städning ingår i hyran. I de fall boendet lämnas i sådant skick att det krävs utökad städinsats kommer ni att debiteras för detta. I sådant fall kan ni också komma att bli ersättningsskyldig gentemot nästkommande gäst för att fördröjt tillträde till boendet, eller deras reallokering till annat boende. 

Minimiålder för samtliga i sällskapet är 25 år (gäller ej familjemedlemmar) ni kan bli nekade att få tillträde till boendet om ni inte uppfyller ålderskravet. I sådant fall är hyresbeloppet förverkat. 

Renskutan AB har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller närområdet eller om boendet används till ej avsett ändamål. 

Genom att ni betalar anmälningsavgiften anses hyresvillkoren vara accepterade. 

Gäller från och med 2018-09-01

Tottbacken - Peak Performance Mountain House 
Tottbacken 10 
83013 Åre Sverige 

Renskutan AB
Organisationsnummer 556636-7230 Momsregistreringsnummer SE556636723001 
Bankgiro 484-9824
IBAN SE1160000000000739117742 BIC HANDSESS
Handelsbanken S- 830 13 Åre