Lön

Lönen betalas ut i efterskott vilket innebär att den summa du tjänar på att jobba i januari kommer du få först i slutet av februari.

Oftast betalas lönen ut den 25:e varje månad, det kan variera lite beroende på när helgdagar inträffar. 

Registrerar du dina timmar i Seventime, så är detta underlaget för din lön. 
 

Parkering

I Åre är parkeringsfrågan mycket svår. Överallt kring Åre är parkeringar avgiftsbelagda.

Anledningen till att Åre Travel inte ordnat fram parkering till oss anställda är dels för att det är svårt att få tag på, dels för att det är dyrt för både anställda och för företaget.

Om det alltid finns en parkering i byn för våra privata bilar, kommer vi anställda att förmånsbeskattas för alla dagar vi står på vår parkeringen + men även alla dagar vi inte gör det (dvs. vi förmånsbeskattas för ca 30 dagar per mån á 100 kr/ dag som är marknadsvärde).  

Dessutom skall Åre Travel betala arbetsgivaravgift på detta. Detta är enligt skatteverkets regler. 

Åre Destinations parkering kan användas max 1 h.
Fråga Admin om ett sådant tillstånd.

Egen bil i tjänst - Resereglemente

VIKTIGT

Arbetsgivaren kan enligt skatteverkets regler endast betala bensin/ diesel till de bilar som finns registrerade på firman, för närvarnade är det dessa fordon: 

"Bettan"

Arbetsgivaren kan aldrig betala för bensinen till en privat bil även om du använder din egen bil i tjänsten.  Istället betalas ersättning ut för körda mil i tjänsten på din lön, månaden efter du använt bilen

Till Bettan finns ett bensinkort som skall användas till bensin, spolarvätska och tvätt av bilen.

Observera att det endast är företagets bil som kan tankas med detta kort. 

Vart detta kort ligger, kommer Driftschef berätta för dig när du skall tanka.
 

Hur får du ersätnning?
Den 10:e varje månad skall du skicka in till Driftschef eller VD om du har använt din egen bil i tjänst i månaden innan (den första till den sista). Använd dokumentet här bredvid. Maila in dokumentet. 

Ersättning när du använder egen bil i tjänsten
Om du behöver använda egen bil i tjänsten, så ersätter vi dig givetvis för de kostnader du har för det. 

Vad anses som bil i tjänst?
Bil till och från din arbetsplats ingår inte i tjänsten. Om ditt arbete ex. startar på Tottbacken 10, får du ingen ersättning för att ta dig dit eller hem igen. 

Om du däremot i tjänsten behöver åka och köpa in något på ICA till exempel till gäster på Tottbacken med egen bil, anses det som bil i tjänst. 

Ersättningar för bil i tjänsten
Arbetsgivaren kan ersätta dig med 18:50 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Gör skatteavdrag om du inte får ersättning
Om du inte får ersättning från din arbetsgivare för de kostnader som tillkommer av att du använder egen bil i tjänsten, så ska du göra avdrag i din inkomstdeklaration. Om du kör mer än 300 mil i tjänsten per år och om du har använt bilen i tjänsten under minst 60 dagar, får du dessutom göra avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats för det antal dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du kör mer än 300 mil i tjänsten per år och om du har använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar, får du göra avdrag för utgifter för bilen för alla de dagar som du har använt bilen för resor mellan bostad och arbetsplats.
För ytterligare information - se Skatteverkets webbplats.

För dig som kör mycket med egen bil och parkerar under tjänsteresor:

Företaget har en App, SMS park, som kan laddas ner enligt överenskommelse med VD.