Så här beter vi oss – detta gäller på vår arbetsplats

Målet med vår verksamhet är att vi som arbetar och våra kunder mår bra. 
Vi är nyktra och drogfria när vi arbetar

Tystnadsplikt och gott uppförande
Vi är glada över varje mail och samtal vi får från våra kunder. Det är dom som betalar våran lön. Vi är alltid trevliga mot våra kunder.
Vi lyder under tystnadsplikt i allt som käller kunder, kundregister, hur vi arbetar och om varandra.
När vi hittar värdesaker tar vi hand om dem, och försöker ge dem tillbaka till den kund som förlorat föremålet. 
Vi pratar bara gott om vår arbetsplats, om våra konkurrenter, och leverantörer.
Alla verkar för att kundbetyget skall höjas
Vi frågar våra kollegor om de behöver hjälp
Vi ber våra kollegor om hjälp när vi behöver

Vi verkar ständigt för att öka försäljningen

Tidredovisning
Vi reggar alla uppgifter vi gör i seventime.
Vi uppger varken mer eller mindre tid än sanningen
Om vi arbetar mer än vår uppsatta tid skall det godkännas direkt av närmsta chef, och justeras snarast möjligt och senast innevarande månad.
Vi förstår att vi måste prestera de timmar vi arbetar, vi vilar när vi tar rast. Vi är medvetna om att vår tid granskas, och kontrolleras för att säkerställa att vi utför våra sysslor effektivt.

Inköp
Vi köper inte in något som redan finns. 
Inköp utanför daglig drift skall godkännas av närmsta chef
Vi skriver kostnadsställe  på kvitton, och spar originalen

Projekt
Vi tar inte på oss någon uppgift som vi inte slutför
Vi slutför alla uppgifter vi tar på oss inom uppsatt tid, är det inte klart Diffrapporterar vi
Säger man ja till att göra en uppgift, så skall den göras och slutföras, inom rimlig tid. Vad som anses som rimlig tid varierar med projektet. 
Vi ljuger aldrig och säger att något är klart, som inte är det (för att verka i bättre dager). Ledning måste veta det sanna läget, inte hur läget kan komma att bli.
Vi talar sanning om status på våra projekt. Vi säger inte att vi slutfört något som inte är klart.

Vår arbetsmiljö

Vi hjälper alla till efter förmåga att hålla rent och snyggt i lokalen. 
Vi lämnar alltid lokalen fin - det är ett skyltfönster och gästerna beträder lokalen
Tvätt läggs i maskin på morgonen, det ser snyggt ut om kund kikar in
Lokalen är vår arbetsplats och inte ett ställe för vår familj, släkt eller vänner att nyttja privat varken fysiskt eller för att lägga privata saker/ cyklar mm. Vi låser lokalen när vi går hem och låser in värdesaker.
Företaget tar inte ansvar för privata ägodelar på arbetsplatsen. 

Motivationskultur
Vi har  förändringsglädje - förändingsvilja. Tycker du inte om förändingar, är inte Åre Travel ett ställe att arbeta på.

Arbetsledning och IT-policy

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet vilket innebär att denne bestämmer hur arbetet ska utföras, och vem som skall utföra arbetet, och när. 

Arbetsgivaren äger alla arbetsredskap på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens kontor, och den som köpt in dator, fax, telefon, kopiator och allt som används i arbetssammanhang. Arbetsgivaren äger alla arbetsredskap på arbetsplatsen och har rätt att kontrollera hur den anställde använder dessa.

All dokumentation och e-post kan komma att läsas av chefen, om det finns ett behov av kontroll i de funktioner som exempelvis sysslar med kundkontakt, beställningar/leverantörsfakturor om en anställd går på semster, ledighet eller sjukskrivning. Kontroll sker genom att man säkerställer att ingen kund lämnas utan svar från företaget, eller att en faktura förfaller. Mail av personlig karaktär läses inte. Syftet är att säkerställa att vi håller en hög kvalitet gentemot intressenter. 
 

Vi har otraditionellt tänkande- vi gör på annat sätt än våra konkurrenter.

Varje personal som arbetar hos oss, uppmanas att inkomma med 3 punkter, som vi kan göra annorlunda än andra gör, gentemot våra kunder.