Vi har otraditionellt tänkande- vi gör på annat sätt än våra konkurrenter.

Varje personal som arbetar hos oss, uppmanas att inkomma med 3 punkter, som vi kan göra annorlunda än andra gör, gentemot våra kunder. 

Så här beter vi oss – detta gäller på vår arbetsplats

Vi sätter kunden främst

Vi är nyktra och drogfria när vi arbetar

Tystnadsplikt och gott uppförande

Vi är glada över varje mail och samtal vi får från våra kunder. Det är dom som betalar våran lön. Vi är alltid trevliga mot våra kunder

Vi lyder under tystnadsplikt i allt som käller kunder, kundregister, hur vi arbetar och om varandra.

När vi hittar värdesaker tar
Vi pratar bara gott om vår arbetsplats, om våra konkurrenter, och leverantörer.

Alla verkar för att kundbetyget skall höjas

Vi frågar våra kollegor om de behöver hjälp
Vi ber våra kollegor om hjälp när vi behöver

Vi verkar ständigt för att öka försäljningen


Tidredovisning

Vi reggar alla uppgifter vi gör i seventime.

Vi uppger varken mer eller mindre tid än sanningen

Om vi arbetar mer än vår uppsatta tid skall det godkännas direkt av närmsta chef, och justeras snarast möjligt och senast innevarande månad.

Vi förstår att vi måste prestera de timmar vi arbetar, vi vilar när vi tar rast. Vi är medvetna om att vår tid granskas, och kontrolleras för att säkerställa att vi utför våra sysslor effektivt.

Inköp
Vi köper inte in något som redan finns. 
Inköp utanför daglig drift skall godkännas av närmsta chef

Vi skriver kostnadsställe  på kvitton, och spar originalen

Projekt

Vi tar inte på oss någon uppgift som vi inte slutför

Vi slutför alla uppgifter vi tar på oss inom uppsatt tid, är det inte klart Diffrapporterar vi

Säger man ja till att göra en uppgift, så skall den göras och slutföras, inom rimlig tid. Vad som anses som rimlig tid varierar med projektet. 
Vi ljuger aldrig och säger att något är klart, som inte är det (för att verka i bättre dager). Jag måste veta det sanna läget, inte hur läget kan komma att bli.

Vi talar sanning om status på våra projekt. Vi säger inte att vi slutfört något som inte är klart.

Vår arbetsmiljö

Vi hjälper alla till efter förmåga att hålla rent och snyggt i lokalen. 
Vi lämnar alltid lokalen fin - det är ett skyltfönster och gästerna beträder lokalen

Tvätt läggs i maskin på morgonen, det ser snyggt ut om kund kikar in

Lokalen är vår arbetsplats och inte ett ställe för vår familj, släkt eller vänner att nyttja privat varken fysiskt eller för att lägga privata saker/ cyklar mm.

Vi låser lokalen när vi går hem och låser in värdesaker

Motivationskultur

Vi har  förändringsglädje - förändingsvilja. Tycker du inte om förändingar, är inte Åre Travel ett ställe att arbeta på.

Vi skall förändra sättet kunder köper på 

För att komma åt internet behöver du bli medlem i Åre Travel