De flesta priser hämtas från Sirvoy, med undantag Airbnb. Innan vi skickar iväg priserna till ex. booking.com och hotels.se så justeras de med +15%, för att täcka deras provision som är 15%. 

Vår nya prisstrategi (from maj 2019) är att vi garanterar lägsta pris vid bokning på vår hemsida.

Om en gäst ringer och säger att de hittat billigare pris annan stans, kontrollera att det stämmer, och matcha priset.