Tottbacken - försäljningsprovision

Bokning, försäljning, kundvård

Vi får betalt i Provision på bruttohyran när Tottbacken gäster bokar.  Detta är Åre Travels ersättning för vårt arbete med att sälja in, informera, administrera gästbokningar, och blir ett bidrag för vår bokades lön.

En utfakturerad Provision märks mörkgrön i Sirvoy, vi använder knappen ”incheckad”.

Provision vid olika typer av bokningar 

ÅT erhåller en grundprovision på 25% av hyran inkl moms på
nya bokningar där ÅT hanterar hela bokningen. 

Bokning via Renskutans hemsida eller direkt med ÅT  -  ÅT 25%
Bokning från konferensbolag (de tar 10% provision) - ÅT 15%
Bokning från extern bokningkanal ex Booking  (de tar 15%) - ÅT 10%
Bokning från extern bokningkanal ex. Airbnb (de tar 3%) - ÅT 22%

Interna bokningar PCR, ägare eller via Peak Performance - ÅT 0%
(Mood manager sköter nyckelutlämning, ÅT fakturerar per timme).